Hóa học Lớp 9: Có hỗn hợp gồm bột 2 kim loại nhôm và sắt. Hãy giới thiệu 2 phương pháp để tách sắt ra khỏi hỗn hợp trên giúp mình với mình cần gấp lắm

By Mai

Hóa học Lớp 9: Có hỗn hợp gồm bột 2 kim loại nhôm và sắt. Hãy giới thiệu 2 phương pháp để tách sắt ra khỏi hỗn hợp trên
giúp mình với mình cần gấp lắm!!!, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

0 bình luận về “Hóa học Lớp 9: Có hỗn hợp gồm bột 2 kim loại nhôm và sắt. Hãy giới thiệu 2 phương pháp để tách sắt ra khỏi hỗn hợp trên giúp mình với mình cần gấp lắm”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Phương pháp 1: Dùng nam châm.
  +) Kim loại bị nam châm hút: Fe.
  +) Kim loại không bị nam châm hút: Al.
  Phương pháp 2: Dùng dung dịch kiềm (NaOH).
  +) Kim loại tan trong dung dịch kiềm: Al.
  -> 2NaOH + 2Al + 2H_2O -> 2NaAlO_2 + 3H_2\uparrow
  +) Kim loại không tan trong dung dịch kiềm: Fe.

  Trả lời
 2. Bạn tham khảo!
  Phương pháp 1)
  $\text{Dùng nam châm:}$
  $\rightarrow$ $\text{Đưa nam châm lại gần hỗn hợp bột rồi quan sát}$
  $\leftrightarrow$ $\text{Bột bị hút: Sắt}$
  $\leftrightarrow$ $\text{Bột không bị hút: Nhốm}$
  Phương pháp 2)
  $\text{Dùng dung dịch kiềm}$
  $\rightarrow$ $\text{Cho dung dịch kiềm vào hỗn hợp bột rồi quan sát}$
  $\leftrightarrow$ $\text{Tan: Al}$
  $\leftrightarrow$ $\text{Không tan: Fe}$
  $\text{2Al+2NaOH+2H2O$\rightarrow$2NaAlO2+3H2}$

  Trả lời

Viết một bình luận