Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Hóa học Lớp 9: Có hỗn hợp gồm bột 2 kim loại nhôm và sắt. Hãy giới thiệu 2 phương pháp để tách sắt ra khỏi hỗn hợp trên giúp mình với mình cần gấp lắm

Hóa học Lớp 9: Có hỗn hợp gồm bột 2 kim loại nhôm và sắt. Hãy giới thiệu 2 phương pháp để tách sắt ra khỏi hỗn hợp trên
giúp mình với mình cần gấp lắm!!!, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Comments ( 2 )

 1. Bạn tham khảo!
  Phương pháp 1)
  $\text{Dùng nam châm:}$
  $\rightarrow$ $\text{Đưa nam châm lại gần hỗn hợp bột rồi quan sát}$
  $\leftrightarrow$ $\text{Bột bị hút: Sắt}$
  $\leftrightarrow$ $\text{Bột không bị hút: Nhốm}$
  Phương pháp 2)
  $\text{Dùng dung dịch kiềm}$
  $\rightarrow$ $\text{Cho dung dịch kiềm vào hỗn hợp bột rồi quan sát}$
  $\leftrightarrow$ $\text{Tan: Al}$
  $\leftrightarrow$ $\text{Không tan: Fe}$
  $\text{2Al+2NaOH+2H2O$\rightarrow$2NaAlO2+3H2}$

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Phương pháp 1: Dùng nam châm.
  +) Kim loại bị nam châm hút: Fe.
  +) Kim loại không bị nam châm hút: Al.
  Phương pháp 2: Dùng dung dịch kiềm (NaOH).
  +) Kim loại tan trong dung dịch kiềm: Al.
  -> 2NaOH + 2Al + 2H_2O -> 2NaAlO_2 + 3H_2\uparrow
  +) Kim loại không tan trong dung dịch kiềm: Fe.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Mai