Hóa học Lớp 8: :Cho sắt tác dụng với khí oxi tạo sắt (III) oxit ( Fe2O3) A . Fe + O Fe2O3 B . Fe + 3O2 Fe2O3 C . 4Fe + O Fe2O3 D . 4Fe + 3 O2 2

By Cát Tiên

Hóa học Lớp 8: :Cho sắt tác dụng với khí oxi tạo sắt (III) oxit ( Fe2O3) A . Fe + O Fe2O3 B . Fe + 3O2 Fe2O3 C . 4Fe + O Fe2O3 D . 4Fe + 3 O2 2 Fe2O3, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

0 bình luận về “Hóa học Lớp 8: :Cho sắt tác dụng với khí oxi tạo sắt (III) oxit ( Fe2O3) A . Fe + O Fe2O3 B . Fe + 3O2 Fe2O3 C . 4Fe + O Fe2O3 D . 4Fe + 3 O2 2”

Viết một bình luận