Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Hóa học Lớp 8: :Cho sắt tác dụng với khí oxi tạo sắt (III) oxit ( Fe2O3) A . Fe + O Fe2O3 B . Fe + 3O2 Fe2O3 C . 4Fe + O Fe2O3 D . 4Fe + 3 O2 2

Hóa học Lớp 8: :Cho sắt tác dụng với khí oxi tạo sắt (III) oxit ( Fe2O3) A . Fe + O Fe2O3 B . Fe + 3O2 Fe2O3 C . 4Fe + O Fe2O3 D . 4Fe + 3 O2 2 Fe2O3, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{Phương trình hóa học :}$ 
  4Fe + 3O_2 -> 2Fe_2O_3
  => $\text{Tỉ lệ = 4 : 3 : 2}$
  -> $\text{Chọn D}$

 2. Giải đáp:
  D . 4Fe + 3 O2 2 Fe2O3
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )