Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Hóa học Lớp 9: Đốt cháy hoàn toàn 748 ml hỗn hợp khí gồm etilen và butadien (C4H8). Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí CO2, biết các khí đo ở đktc a)

Hóa học Lớp 9: Đốt cháy hoàn toàn 748 ml hỗn hợp khí gồm etilen và butadien (C4H8). Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí CO2, biết các khí đo ở đktc
a) Viết các phản ứng xảy ra
b) Tính thành phần phần trăm theo thể tích và theo khối lượng của mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu
c) Tính thể tích oxi đem dùng là bao nhiêu, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
  Bạn tham khảo lời giải ở dưới nhé!!!
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  \(\begin{array}{l}
  {C_2}{H_4} + 3{O_2} \to 2C{O_2} + 2{H_2}O\\
  {C_4}{H_8} + 6{O_2} \to 4C{O_2} + 4{H_2}O\\
  {n_{C{O_2}}} = 0,1mol\\
   \to 2{n_{{C_2}{H_4}}} + 4{n_{{C_4}{H_8}}} = 0,1mol
  \end{array}\)
  Mặt khác, ta có: \({n_{{C_2}{H_4}}} + {n_{{C_4}{H_8}}} = 0,03mol\)
  Giải giải hệ phương trinh ta có:
  \(\begin{array}{l}
  \left\{ \begin{array}{l}
  2{n_{{C_2}{H_4}}} + 4{n_{{C_4}{H_8}}} = 0,1\\
  {n_{{C_2}{H_4}}} + {n_{{C_4}{H_8}}} = 0,03
  \end{array} \right.\\
   \to {n_{{C_2}{H_4}}} = 0,01mol \to {n_{{C_4}{H_8}}} = 0,02mol\\
   \to \% {V_{{C_2}{H_4}}} = \dfrac{{0,01}}{{0,03}} \times 100\%  = 33,33\% \\
   \to \% {V_{{C_4}{H_8}}} = 100\%  – 33,33\%  = 66,67\% \\
   \to \% {m_{{C_2}{H_4}}} = \dfrac{{0,01 \times 28}}{{0,01 \times 28 + 0,02 \times 56}} \times 100\%  = 20\% \\
   \to \% {m_{{C_4}{H_8}}} = 100\%  – 20\%  = 80\% \\
  {n_{{O_2}}} = 3{n_{{C_2}{H_4}}} + 6{n_{{C_4}{H_8}}} = 0,15mol\\
   \to {V_{{O_2}}} = 3,36l
  \end{array}\)

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Kỳ Anh