Hóa học Lớp 9: Đốt cháy hoàn toàn 748 ml hỗn hợp khí gồm etilen và butadien (C4H8). Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí CO2, biết các khí đo ở đktc a)

By Kỳ Anh

Hóa học Lớp 9: Đốt cháy hoàn toàn 748 ml hỗn hợp khí gồm etilen và butadien (C4H8). Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí CO2, biết các khí đo ở đktc
a) Viết các phản ứng xảy ra
b) Tính thành phần phần trăm theo thể tích và theo khối lượng của mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu
c) Tính thể tích oxi đem dùng là bao nhiêu, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

0 bình luận về “Hóa học Lớp 9: Đốt cháy hoàn toàn 748 ml hỗn hợp khí gồm etilen và butadien (C4H8). Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí CO2, biết các khí đo ở đktc a)”

 1. Giải đáp:
  Bạn tham khảo lời giải ở dưới nhé!!!
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  \(\begin{array}{l}
  {C_2}{H_4} + 3{O_2} \to 2C{O_2} + 2{H_2}O\\
  {C_4}{H_8} + 6{O_2} \to 4C{O_2} + 4{H_2}O\\
  {n_{C{O_2}}} = 0,1mol\\
   \to 2{n_{{C_2}{H_4}}} + 4{n_{{C_4}{H_8}}} = 0,1mol
  \end{array}\)
  Mặt khác, ta có: \({n_{{C_2}{H_4}}} + {n_{{C_4}{H_8}}} = 0,03mol\)
  Giải giải hệ phương trinh ta có:
  \(\begin{array}{l}
  \left\{ \begin{array}{l}
  2{n_{{C_2}{H_4}}} + 4{n_{{C_4}{H_8}}} = 0,1\\
  {n_{{C_2}{H_4}}} + {n_{{C_4}{H_8}}} = 0,03
  \end{array} \right.\\
   \to {n_{{C_2}{H_4}}} = 0,01mol \to {n_{{C_4}{H_8}}} = 0,02mol\\
   \to \% {V_{{C_2}{H_4}}} = \dfrac{{0,01}}{{0,03}} \times 100\%  = 33,33\% \\
   \to \% {V_{{C_4}{H_8}}} = 100\%  – 33,33\%  = 66,67\% \\
   \to \% {m_{{C_2}{H_4}}} = \dfrac{{0,01 \times 28}}{{0,01 \times 28 + 0,02 \times 56}} \times 100\%  = 20\% \\
   \to \% {m_{{C_4}{H_8}}} = 100\%  – 20\%  = 80\% \\
  {n_{{O_2}}} = 3{n_{{C_2}{H_4}}} + 6{n_{{C_4}{H_8}}} = 0,15mol\\
   \to {V_{{O_2}}} = 3,36l
  \end{array}\)

  Trả lời

Viết một bình luận