Hóa học Lớp 9: Cặp chất nào dưới đây có tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng có khí bay ra A. Zn và Al B.MgO và Fe C.Fe2O3 và Na2O D.cho và Mg

By Thanh THương

Hóa học Lớp 9: Cặp chất nào dưới đây có tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng có khí bay ra
A. Zn và Al
B.MgO và Fe
C.Fe2O3 và Na2O
D.cho và Mg, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

0 bình luận về “Hóa học Lớp 9: Cặp chất nào dưới đây có tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng có khí bay ra A. Zn và Al B.MgO và Fe C.Fe2O3 và Na2O D.cho và Mg”

Viết một bình luận