Hóa học Lớp 10: Bài 1: Lựa chọn 4 chất trong số các chất sau để biểu diễn sự hình thành liên kết ion trong các phân tử: NaF, KCl, KF, MgO, MgS, CaO, Ca

By Nhiên

Hóa học Lớp 10: Bài 1: Lựa chọn 4 chất trong số các chất sau để biểu diễn sự hình thành liên kết ion trong các phân tử: NaF, KCl, KF, MgO, MgS, CaO, CaS.
Bài 2: Biểu diễn sự hình thành liên kết cộng hóa trị trong các chất sau:
a) Đơn chất H2, Cl2, F2, O2.
b) Hợp chất HF, HCl, H2S, H2O., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

0 bình luận về “Hóa học Lớp 10: Bài 1: Lựa chọn 4 chất trong số các chất sau để biểu diễn sự hình thành liên kết ion trong các phân tử: NaF, KCl, KF, MgO, MgS, CaO, Ca”

Viết một bình luận