Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Hóa học Lớp 8: Phân tử của một hợp chất gồm nguyên tử nguyên tố X liên kết với 2 nguyên tử nguyên tố Oxygen nặng 64 đvC. Tính nguyên tử khối, cho biế

Hóa học Lớp 8: Phân tử của một hợp chất gồm nguyên tử nguyên tố X liên kết với 2 nguyên tử nguyên tố Oxygen nặng 64 đvC. Tính nguyên tử khối, cho biết tên kí hiệu của X. ( Cho O=16, Na=23, S=32 , Si =28, C=12, P=31 , Fe=56 )
A . NTK của X là 33 đvC, tên là Sodium , KHHH là Si
B . NTK của X là 31 đvC, tên là Photphorus , KHHH là P
C . NTK của X là 32 đvC, tên là Sunfur, KHHH là S
D . NTK của X là 32 đvC, tên là Sodium , KHHH là Na., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Comments ( 2 )

 1. Gọi nguyên tử khối của $X$ là $x ( đvC)$
  Vì phân tử của hợp chất nặng $ 64đvC$
  $ ⇒ x + 16 . 2 = 64 $
  $ ⇒ x + 32 = 64 $
  $ ⇒ x = 32 ( đvC)$
  → $X$ là lưu huỳnh ( Sunfur ) . KHHH : $S$
  $\longrightarrow$ Chọn C

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{Ta có :}$ X + 2O = 64 (đvC)
  => X + 2xxO = 64
  => X + 2xx16 = 64
  => X = 64 – 32 = 32 (đvC)
  => $\text{X là Sulfur, KHHH là S}$
  -> $\text{Chọn C}$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )