Hóa học Lớp 9: Có 3 lọ mất nhãn đựng 3dd không màu Na2CO3, Ca(OH)2 và NaOH. Chỉ dùng 1 chất nào sau đây có thể nhận ra dd trong mỗi lọ? A.Mg B.HCl C.C

By Lan Anh

Hóa học Lớp 9: Có 3 lọ mất nhãn đựng 3dd không màu Na2CO3, Ca(OH)2 và NaOH. Chỉ dùng 1 chất nào sau đây có thể nhận ra dd trong mỗi lọ?
A.Mg
B.HCl
C.CaO
D.NaCl, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

0 bình luận về “Hóa học Lớp 9: Có 3 lọ mất nhãn đựng 3dd không màu Na2CO3, Ca(OH)2 và NaOH. Chỉ dùng 1 chất nào sau đây có thể nhận ra dd trong mỗi lọ? A.Mg B.HCl C.C”

 1. Giải đáp:
  Có 3 lọ mất nhãn đựng 3dd không màu Na2CO3, Ca(OH)2 và NaOH. Chỉ dùng 1 chất nào sau đây có thể nhận ra dd trong mỗi lọ?
  A.Mg
  B.HCl
  C.CaO
  D.NaCl
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Có 3 lọ mất nhãn đựng 3dd không màu Na2CO3, Ca(OH)2 và NaOH. Chỉ dùng 1 chất nào sau đây có thể nhận ra dd trong mỗi lọ?
  A.Mg
  B.HCl
  C.CaO
  D.NaCl
  Xét mẫu thử
  Cho CaO vào từng dd
  Nếu có kết tủa CaCO3 => Na2CO3
  PTHH:
  Na2CO3 + CaO -> CaCO3 + Na2O
  Nếu không có pư => Ca(OH)2
  Nếu có dd nc vôi trong Ca(OH)2 => NaOH
  PTHH:
  2 NaOH + CaO  => Ca(OH)2 + Na2O

  Trả lời

Viết một bình luận