Hóa học Lớp 8: Phân tử của một hợp chất gồm nguyên tử nguyên tố X liên kết với 2 nguyên tử nguyên tố Oxygen nặng 64 đvC. Tính nguyên tử khối, cho biế

By Chi Mai

Hóa học Lớp 8: Phân tử của một hợp chất gồm nguyên tử nguyên tố X liên kết với 2 nguyên tử nguyên tố Oxygen nặng 64 đvC. Tính nguyên tử khối, cho biết tên kí hiệu của X. ( Cho O=16, Na=23, S=32 , Si =28, C=12, P=31 , Fe=56 )
A . NTK của X là 33 đvC, tên là Sodium , KHHH là Si
B . NTK của X là 31 đvC, tên là Photphorus , KHHH là P
C . NTK của X là 32 đvC, tên là Sunfur, KHHH là S
D . NTK của X là 32 đvC, tên là Sodium , KHHH là Na., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

0 bình luận về “Hóa học Lớp 8: Phân tử của một hợp chất gồm nguyên tử nguyên tố X liên kết với 2 nguyên tử nguyên tố Oxygen nặng 64 đvC. Tính nguyên tử khối, cho biế”

 1. CTHH của hợp chất có dạng là $XO_{2}$
  Ta có  $XO_{2}$ nặng $\text{64 đvC}$
  $\rightarrow$ $\text{X+ 2. 16= 64}$
  $\rightarrow$ $\text{X= 32}$
  $\rightarrow$ $\text{X là nguyên tố Lưu huỳnh (Sunfur). KHHH: S}$ 
  $\longrightarrow$ Giải đáp đúng là $\text{C}$
  $\text{#Kudo}$

  Trả lời

Viết một bình luận