Hóa học Lớp 8: tính thành phần phần trăm mỗi nguyên tố có trong hợp chất k2CO3

By Thanh THương

Hóa học Lớp 8: tính thành phần phần trăm mỗi nguyên tố có trong hợp chất k2CO3, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
Viết một bình luận