Hóa học Lớp 8: Cân bằng phương trình Hoá học sau: ( chỉ ghi pt sau cân bằng ko cần ghi dài dòng) a, Fe + O2—> Fe3O4 b, CO + O2 —> CO2 c, Al + Cl2 —> A

By Nhiên

Hóa học Lớp 8: Cân bằng phương trình Hoá học sau: ( chỉ ghi pt sau cân bằng ko cần ghi dài dòng)
a, Fe + O2—> Fe3O4
b, CO + O2 —> CO2
c, Al + Cl2 —> AlCl3
d, Na + H2O —> NaOH + H2, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
Viết một bình luận