Hóa học Lớp 8: Biết hóa trị của Ca (II) và SO4 (II). Vậy công thức hóa học đúng là: A. CaSO4 B. Ca(SO4)2 C. Ca2SO4 D. CaSO4

By Khanh

Hóa học Lớp 8: Biết hóa trị của Ca (II) và SO4 (II). Vậy công thức hóa học đúng là:
A. CaSO4
B. Ca(SO4)2
C. Ca2SO4
D. CaSO4, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
Viết một bình luận