Hóa học Lớp 8: Câu 3: Em hãy tìm thể tích của: a) 1mol phân tử Cl2 b)1,5mol phân tử CO2 c)1,25 mol phân tử O2 d) 2mol O2 và 1 mol H2 mình cần gấp ạ pl

By Bảo Châu

Hóa học Lớp 8: Câu 3: Em hãy tìm thể tích của:
a) 1mol phân tử Cl2
b)1,5mol phân tử CO2
c)1,25 mol phân tử O2
d) 2mol O2 và 1 mol H2
mình cần gấp ạ pl pl, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

0 bình luận về “Hóa học Lớp 8: Câu 3: Em hãy tìm thể tích của: a) 1mol phân tử Cl2 b)1,5mol phân tử CO2 c)1,25 mol phân tử O2 d) 2mol O2 và 1 mol H2 mình cần gấp ạ pl”

 1. Giải đáp:
   ↓↓↓
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) V_{Cl_2}=n_{Cl_2}.22,4=1.22,4=22,4(l)
  b) V_{CO_2}=n_{CO_2}.22,4=1,5.22,4=33,6(l)
  c) V_{O_2}=n_{O_2}.22,4=1,25.22,4=28(l)
  d) V_{O_2}=n_{O_2}.22,4=2.22,4=44,8(l)
        V_{H_2}=n_{H_2}.22,4=1.22,4=22,4(l)
  ** V=n.22,4 (l)

  Trả lời

Viết một bình luận