Hóa học Lớp 8: Câu 2: Em hãy cho biết số nguyên tử hoặc phân tử trong mỗi lượng chất sau a) 2mol nguyên tử Fe b) 0,5mol phân tử O2 c) 0,005 mol phân

Hóa học Lớp 8: Câu 2: Em hãy cho biết số nguyên tử hoặc phân tử trong mỗi lượng chất sau
a) 2mol nguyên tử Fe
b) 0,5mol phân tử O2
c) 0,005 mol phân tử HCl, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

0 bình luận về “Hóa học Lớp 8: Câu 2: Em hãy cho biết số nguyên tử hoặc phân tử trong mỗi lượng chất sau a) 2mol nguyên tử Fe b) 0,5mol phân tử O2 c) 0,005 mol phân”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a. Số nguyên tử Fe = 2 . 6 . 10^23 = 12 . 10^23 (nguyên tử)
  b. Số phân tử O_2 = 0,5 . 6 . 10^23 = 3 . 10^23 (phân tử)
  c. Số phân tử HCl = 0,05 . 6 . 10^23 = 0,3 . 10^23 (phân tử)
   

  Trả lời

Viết một bình luận