Hóa học Lớp 10: 1)Hãy viết một anion đa nguyên tử, biết rằng anion này có 6 nguyên tử, trong đó anion này có điện hóa trị là 1-. Giúp em với ạ.

Hóa học Lớp 10: 1)Hãy viết một anion đa nguyên tử, biết rằng anion này có 6 nguyên tử, trong đó anion này có điện hóa trị là 1-.
Giúp em với ạ., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

0 bình luận về “Hóa học Lớp 10: 1)Hãy viết một anion đa nguyên tử, biết rằng anion này có 6 nguyên tử, trong đó anion này có điện hóa trị là 1-. Giúp em với ạ.”

Viết một bình luận