Toán Lớp 9: Tìm m để đường thẳng y=2x-5 và đường thẳng y=3x+2m-1 cắt nhau tại một điểm trên trục tung

Toán Lớp 9: Tìm m để đường thẳng y=2x-5 và đường thẳng y=3x+2m-1 cắt nhau tại một điểm trên trục tung

0 bình luận về “Toán Lớp 9: Tìm m để đường thẳng y=2x-5 và đường thẳng y=3x+2m-1 cắt nhau tại một điểm trên trục tung”

 1. Lập phương trình hoành độ giao điểm của hai đường thẳng đã cho:
  \qquad 2x-5=3x+2m-1
  <=> 3x-2x=2m-1+5
  <=> x=2m+4 (1)
  Do hai đường thẳng y=2x-5 và y=3x+2m-1 cắt nhau tại một điểm trên trục tung 
  => x=0
  Thay x=0 vào (1) ta có:
  \qquad 2m+4=0
  <=> 2m=-4
  <=> m=-2
  Vậy m=-2 thì hai đường thẳng y=2x-5 và y=3x+2m-1 cắt nhau tại 1 điểm trên trục tung.

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đồ thị hàm số y=2x-5 và đồ thị hàm số y=3x+2m-1 tại một điểm trên trục tung khi:
  \(\begin{cases} a \ne a’\\b=b’\end{cases}\)
  ⇔ \(\begin{cases} 2 \ne 3\\-5 = 2m-1\end{cases}\)
  ⇔ 2m=-4
  ⇔ m=-2
  Vậy m=-2 thì đồ thị hàm số y=2x-5 và đồ thị hàm số y=3x+2m-1 tại một điểm trên trục tung

Viết một bình luận