Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một hình bình hành có diện tích là 100m2 và các chiều cao là 10m,25m.Tính chu vi của hình bình hành.

Toán Lớp 5: Một hình bình hành có diện tích là 100m2 và các chiều cao là 10m,25m.Tính chu vi của hình bình hành.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:  250
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Diện tích hình bình hành là :
  10 x 25 = 250 (m2)
                  Đáp số :…………
   

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:Sửa đề:Một hình bình hành có diện tích là 100m2 và độ dài đáy và chiều cao lần lượt là: là 10m,25m.Tính chu vi của hình bình hành.
     giải:Diện tích hình bình hành là:
              10 x 25 = 250(m2)
           đáp số :250 m2
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )