Toán Lớp 5: Một hình bình hành có diện tích là 100m2 và các chiều cao là 10m,25m.Tính chu vi của hình bình hành.

Toán Lớp 5: Một hình bình hành có diện tích là 100m2 và các chiều cao là 10m,25m.Tính chu vi của hình bình hành.

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Một hình bình hành có diện tích là 100m2 và các chiều cao là 10m,25m.Tính chu vi của hình bình hành.”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:Sửa đề:Một hình bình hành có diện tích là 100m2 và độ dài đáy và chiều cao lần lượt là: là 10m,25m.Tính chu vi của hình bình hành.
     giải:Diện tích hình bình hành là:
              10 x 25 = 250(m2)
           đáp số :250 m2
   

  Trả lời

Viết một bình luận