Toán Lớp 9: thi lớp 9 rùi huhu Cho ∆ABC vuông tại A, biết biết góc B = 60 độ ; AB = 10cm, đường cao AH (H phụ thuộc BC) a) Tính AH; HC b) Gọi D là

Toán Lớp 9: thi lớp 9 rùi huhu
Cho ∆ABC vuông tại A, biết biết góc B = 60 độ ; AB = 10cm, đường cao AH (H phụ thuộc BC)
a) Tính AH; HC
b) Gọi D là chân đường vuông góc kẻ từ H đến AC (D phụ thuộc AC).
Chứng minh $HD^{2}$ $= DA.DC$

0 bình luận về “Toán Lớp 9: thi lớp 9 rùi huhu Cho ∆ABC vuông tại A, biết biết góc B = 60 độ ; AB = 10cm, đường cao AH (H phụ thuộc BC) a) Tính AH; HC b) Gọi D là”

Viết một bình luận