Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Cho hình thang cân ABCD (AB//CD). Kẻ AH,BK vuông góc với CD;H,K thuộc CD a) Chứng minh: DH=CK b)Chứng minh: DK=CH

Toán Lớp 8: Cho hình thang cân ABCD (AB//CD). Kẻ AH,BK vuông góc với CD;H,K thuộc CD
a) Chứng minh: DH=CK
b)Chứng minh: DK=CH

Comments ( 2 )

 1. a)
  xét ΔAHD và ΔBKC có
  hat(D)=hat(C) ( ABCD là hình thang cân )
  AD=BC ( ABCD là hình thang cân ) 
  =>ΔAHD=ΔBKC ( c.huyền- g.nhọn )
  do đó DH=CK
  b)
  ta có DH+HK=DK
           CK+HK=CH
  mà DH=CK;HK chung
  =>DK=CH (đpcm )

  toan-lop-8-cho-hinh-thang-can-abcd-ab-cd-ke-ah-bk-vuong-goc-voi-cd-h-k-thuoc-cd-a-chung-minh-dh

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) ABCD là hình thang cân
         => AD = BC, \hat{D}=\hat{C}
     Xét ΔADH và ΔBCK có:
       \hat{AHD}=\hat{BKC}(=90^o)
              AD = BC
          \hat{D}=\hat{C}
         => ΔADH=ΔBCK( cạnh huyền – góc nhọn)
          => DH = CK(2 cạnh tương ứng)
  b) Ta có: DK = DH+HK
                   CH= CK+ HK
           mà DH = CK(cmt)
             => DK=CH

  toan-lop-8-cho-hinh-thang-can-abcd-ab-cd-ke-ah-bk-vuong-goc-voi-cd-h-k-thuoc-cd-a-chung-minh-dh

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )