Toán Lớp 9: so sánh 5-2 căn 7 và 3 -căn 10

By An Kim

Toán Lớp 9: so sánh 5-2 căn 7 và 3 -căn 10

0 bình luận về “Toán Lớp 9: so sánh 5-2 căn 7 và 3 -căn 10”

 1. $\text{Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:}$
  Có $2$ $\sqrt{7}$=$\sqrt{14}$ mà $\sqrt{14}$<$\sqrt{16}$ $=4$
  nên $5-$ 2$\sqrt{7}$>$5-4=1$
  Lại có $\sqrt{10}$ > $\sqrt{9}$ $=3$
  nên $3-$ $\sqrt{10}$<$3 $-3$=0$
  Vậy $5-$ 2$\sqrt{7}$>$3-$ $\sqrt{10}$

  Trả lời

Viết một bình luận