Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 18,75% chu vi hình đó. Tỉ số phần trăm của chiều rộng và chiều dài hình chữ nhật đã cho là : A. 50

Toán Lớp 5: Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 18,75% chu vi hình đó. Tỉ số phần trăm của chiều rộng và chiều dài hình chữ nhật đã cho là :
A. 50%
B. 20%
C. 60%
D.25%
Giúp mk với, thêm cả giải thích nhaa.

Comments ( 2 )

 1. Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 18,75% chu vi hình đó. Tỉ số phần trăm của chiều rộng và chiều dài hình chữ nhật đã cho là :
  A. 50%
  B. 20%
  C. 60%
  D.25%
                                                                 Giải
                                          Ta coi chu vi là 100% thì số phần trăm nửa chu vi là:
                                                          100% : 2=50%
                                         =>Số phần trăm chiều dài là:
                                                    50% – 18,75%=31,25%
                                         Vậy tỉ số phần trăm chiều dài và chiều rộng là:
                                                         31,25% + 18,75%=50%
                                                              Đáp số:50%
                                        

 2. Coi chu vi là 100%
  => Nửa chu vi là :
  100% : 2 = 50%
  Chiều dài là :
  50% – 18,75% = 32,25%
  Tỉ số phần trăm của chiều rộng và chiều dài là :
  32,25% + 18,75% = 50%
  Chọn A
  #dtkc

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )