Toán Lớp 11: 1)Một nhóm học sinh gồm 7 nam, 8 nữ.Có bao nhiêu cách chọn 3 học sinh sao cho có ít nhất 1 nữ 2) Trong mp, cho 2 đt a và b song song vớ

By Bảo Anh

Toán Lớp 11: 1)Một nhóm học sinh gồm 7 nam, 8 nữ.Có bao nhiêu cách chọn 3 học sinh sao cho có ít nhất 1 nữ
2) Trong mp, cho 2 đt a và b song song với nhau.Trên đường thẳng a có 5 điểm pb và trên đt b có 10 điểm pb.Hói có thể lập bao nhiêu tam giác mà các đỉnh của nó là các điểm trên hai đt a và b đã cho
3) Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 5chữ số khác nhau đc lập từ các chữ số 1,2,…9 mà luôm có mặt chữ số 4

0 bình luận về “Toán Lớp 11: 1)Một nhóm học sinh gồm 7 nam, 8 nữ.Có bao nhiêu cách chọn 3 học sinh sao cho có ít nhất 1 nữ 2) Trong mp, cho 2 đt a và b song song vớ”

 1. Giải đáp:1;420
   2;325
  3;8400
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   số cách chọn 3 học sinh trong 15 học sinh là 15c3
  số cách chọn toàn nam 7c3
  => số cách chọn ít nhất 1 nữ :15c3-7c3 =420
  2; chọn 1 điểm trên đường thẳng thứ nhất và 2 điểm trên đường thứ 2 và ngược lại để ra tam giác:c1.10c2+5c2.10c1=325
  3;số cách để luôn có số 4 là 5 cách 
   4 số còn lại chọn trong 1;2;3;5;6;7;8;9 có 8p4 cách 
  vậy có 5.8p4=8400 số

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   1 ,    15C3-7C3=420
   2 ,  5C1.10C2+5C2.10C1=325
  3,   5.8P4=8400
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1 .   chọn ngẫu nhiên 3 người từ 15 người 15C3
        biến cố đối của ” ít nhất 1 nữ ” là 
  => 15C3-7C3= 420
  2. trường hợp 1 đường thẳng a là đáy =>   5C2.10C1 
    Trường hợp 2  : đường thẳng b là đáy  =>  10C2.5C1 
  =>  5C1.10C2+5C2.10C1=325
  3 .     cố định chữ số 4 thì chữ số 4 có 5 cách chọn 
        4 chữ số còn lại có 8A4
  => 5.8P4=8400 
    Vote cho mình nhé :>>

  Trả lời

Viết một bình luận