Toán Lớp 7: thu gon đa thức A=1/3 ax 4/5 x mũ 2 y

By Hằng Anh

Toán Lớp 7: thu gon đa thức A=1/3 ax 4/5 x mũ 2 y

0 bình luận về “Toán Lớp 7: thu gon đa thức A=1/3 ax 4/5 x mũ 2 y”

Viết một bình luận