Toán Lớp 9: Phát biểu nào sau đây là SAI? A. Tam giác vuông có góc 60o là nửa tam giác đều. B. Tam giác vuông có góc 45o là tam giác vuông cân. C.

Toán Lớp 9: Phát biểu nào sau đây là SAI?
A. Tam giác vuông có góc 60o là nửa tam giác đều.
B. Tam giác vuông có góc 45o là tam giác vuông cân.
C. Trong tam giác vuông cân, cạnh huyền gấp đôi cạnh góc vuông.
D. Trong nửa tam giác đều, cạnh góc vuông dài gấp căn3 lần cạnh góc vuông ngắn.

0 bình luận về “Toán Lớp 9: Phát biểu nào sau đây là SAI? A. Tam giác vuông có góc 60o là nửa tam giác đều. B. Tam giác vuông có góc 45o là tam giác vuông cân. C.”

 1. Phát biểu nào sau đây là SAI?
  A. Tam giác vuông có góc 60o là nửa tam giác đều.
  B. Tam giác vuông có góc 45o là tam giác vuông cân.
  C. Trong tam giác vuông cân, cạnh huyền gấp đôi cạnh góc vuông.
  D. Trong nửa tam giác đều, cạnh góc vuông dài gấp căn3 lần cạnh góc vuông ngắn.
   

  Trả lời
 2. $\text{Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:}$
  Chọn $C$ vì: Dựng $ΔABC$ vuông cận tại $A$
  Trong tam giác vuông cân $ABC:$
  $BC²=2AB² ⇔ BC=AB.√2$
  $⇒ BC$ không thể gấp đôi $AB$
  ⇒ Cạnh huyền không thể gấp đôi cạnh góc vuông

  Trả lời

Viết một bình luận