Toán Lớp 4: Tổng của hai số lẻ là 216. Tìm hai số đó. Biết giữa chúng có 5 số chẵn

By Thúy Mai

Toán Lớp 4: Tổng của hai số lẻ là 216. Tìm hai số đó. Biết giữa chúng có 5 số chẵn

0 bình luận về “Toán Lớp 4: Tổng của hai số lẻ là 216. Tìm hai số đó. Biết giữa chúng có 5 số chẵn”

Viết một bình luận