Toán Lớp 9: Bạn An đạp xe từ nhà (điểm A) đến trường (điểm B ) phải leo lên và xuống một con dốc AC = 306 m , góc A bằng 6 độ , góc B = 4 độ , chi

Toán Lớp 9: Bạn An đạp xe từ nhà (điểm A) đến trường (điểm B ) phải leo lên và xuống một con dốc
AC = 306 m , góc A bằng 6 độ , góc B = 4 độ , chiều cao h của dốc là bao nhiêu

0 bình luận về “Toán Lớp 9: Bạn An đạp xe từ nhà (điểm A) đến trường (điểm B ) phải leo lên và xuống một con dốc AC = 306 m , góc A bằng 6 độ , góc B = 4 độ , chi”

Viết một bình luận