Toán Lớp 9: một mảnh vườn hcn có chu vi bằng 60m. Nếu giảm chiều dài 1m bà tăng chiều rộng 1m thì mảnh vườn trở thành hình vuông. Tính chiều dài và

Toán Lớp 9: một mảnh vườn hcn có chu vi bằng 60m. Nếu giảm chiều dài 1m bà tăng chiều rộng 1m thì mảnh vườn trở thành hình vuông. Tính chiều dài và rộng mảnh vườn
Giúp e vs ạ e đanh cần gấp

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  text{Gọi x là chiều dài, y là chiều rộng  (x,y>0)}
  text{Theo đề bài ta có phương trình:}
  $\left \{ {{2(x+y)=60} \atop {x-1=y+1}} \right.$
  <=>$\left \{ {{x+y=30} \atop {x-y=2}} \right.$
    <=>$\left \{ {{2x=32} \atop {x-y=2}} \right.$
      <=>$\left \{ {{x=16} \atop {y=x-2=16-2=14}} \right.$ 
  text{Vậy chiều dài mảnh vườn là 16m}
  text{Chiều rộng mảnh vượn là 14m}

  Trả lời
 2. GIải
  Nửa chu vi mảnh vườn là:
  60/2 = 30 (m)
  Chiều dài hơn chiều rộng:
  1 + 1 = 2 (m)
  Chiều rộng mảnh vườn cũ là:
  (30 – 2 )/2 =  14 (m)
  Chiều dài: mảnh vườn là:
  30 – 14 = 16 (m)
  Đáp số: Chiều dài: 16m
  Chiều rộng: 14 m

  Trả lời

Viết một bình luận