Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Hệ thức lượng trong tam giác ( cơ bản ) Các số của 2 cạnh góc vg là 1 và 2 ( cho ai không nhìn rõ ạ )

Toán Lớp 9: Hệ thức lượng trong tam giác ( cơ bản )
Các số của 2 cạnh góc vg là 1 và 2 ( cho ai không nhìn rõ ạ )

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
  +Các hệ thức lượng trong tam giác vuông là:
  1)b²=b’.a
     c²=c’.a
  2) h.a=b.c
  3) h²=b’.c’
  4)1/h²=1/c²+1/b²
  5) AB2 + AC2 = BC2 hay b2 + c2 = a2 (Định lý Pytago)
  +Bạn không yêu cầu tính gì nên mình sẽ tính cạnh huyền vì đề thiếu ạ
  Áp dụng định lí Py ta go vào tam giác vuông,ta có độ dài cạnh huyền là:
  √1²+2²=√5
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )