Toán Lớp 6: Tính hợp lí: a) 25.23 + 77.25 − 300 b) (79 + 32 − 35) − (69 + 12 − 75)

By Mỹ Thuận

Toán Lớp 6: Tính hợp lí:
a) 25.23 + 77.25 − 300 b) (79 + 32 − 35) − (69 + 12 − 75)

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Tính hợp lí: a) 25.23 + 77.25 − 300 b) (79 + 32 − 35) − (69 + 12 − 75)”

Viết một bình luận