Toán Lớp 5: bác an và bác nam cùng đạp xe đạp từ cửa lò lên thăm quê bác. bác an đi với vận tốc 10km/h, bác nam đi với vận tốc 8km/h! đi được 2h th

By Huyền Thư

Toán Lớp 5: bác an và bác nam cùng đạp xe đạp từ cửa lò lên thăm quê bác. bác an đi với vận tốc 10km/h, bác nam đi với vận tốc 8km/h! đi được 2h thì bác Nam tăng vận tốc lên 16km/h và đuổi kịp bác An tại Hưng Nguyên! Sau đó bác Nam còn đi tiếp 1g30 nữa!
A, Hỏi khi bác Nam bắt đầu tăng tốc thì hai người cách nhau bao nhiêu km?
B, Tính quãng đường từ Cửa Lò lên Quê Bác?

0 bình luận về “Toán Lớp 5: bác an và bác nam cùng đạp xe đạp từ cửa lò lên thăm quê bác. bác an đi với vận tốc 10km/h, bác nam đi với vận tốc 8km/h! đi được 2h th”

 1. Giải đáp:
  a ) 4km
  b ) 54,66…km
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a ) Khi bác Nam bắt đầu tăng tốc thì hai người cách nhau số ki-lô-mét là :
  20 × 2 – 8 × 2 = 4 ( km )
  b ) Đổi 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ
  Quãng đường từ Hưng yên đến quê bác là :
  16 × 1,5 = 24 ( km )
  Thời gian bác Nam đuổi kịp bác An là :
  4 : ( 16 – 10 ) = 2/3 ( giờ )
  Quãng đường từ Cửa lò đến Hưng yên là :
  ( 10 × 2 ) + ( 16 × 2/3 ) = 30,66…. ( km )
  Quãng đường từ Cửa là đến quê bác là :
  30,66… + 24 = 54,66… ( km )
                     Đáp số : a ) 4km
                                  b ) 54,66…km

  Trả lời
 2. a ) Khi bác Nam bắt đầu tăng tốc thì hai người cách nhau số ki-lô-mét là :
  20 × 2 – 8 × 2 = 4 ( km )
  b ) Đổi 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ
  Quãng đường từ Hưng yên đến quê bác là :
  16 × 1,5 = 24 ( km )
  Thời gian bác Nam đuổi kịp bác An là :
  4 : ( 16 – 10 ) = 2/3 ( giờ )
  Quãng đường từ Cửa lò đến Hưng yên là :
  ( 10 × 2 ) + ( 16 × 2/3 ) = 30,66…. ( km )
  Quãng đường từ Cửa là đến quê bác là :
  30,66… + 24 = 54,66… ( km )
                     Đáp số : a ) 4km
                                  b ) 54,66…km
  #dtkc
   

  Trả lời

Viết một bình luận