Toán Lớp 9: Đố: Đạt chạy được 1815m trong 10 ngày.Mỗi ngày sau lại chạy nhiều hơn ngày trước 7m.Hỏi ngày đầu tiên Đạt chạy được bao nhiêu m?? Help

Toán Lớp 9: Đố:
Đạt chạy được 1815m trong 10 ngày.Mỗi ngày sau lại chạy nhiều hơn ngày trước 7m.Hỏi ngày đầu tiên Đạt chạy được bao nhiêu m??
Help meee

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp: 150m
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi a(m) là ngày ngày đầu tiên Đạt chạy. (a>0)
  Ta có:
  Ngày thứ nhất Đạt chạy được a+(7.0)=a(m)
  Ngày thứ hai Đạt chạy được a+(7.1)=a+7(m)
  Ngày thứ ba Đạt chạy được a+(7.2)=a+14(m)
  … 
  Ngày thứ mười Đạt chạy được a+(7.9)=a+63(m)
  => a+(a+7)+(a+14)+…+(a+63)=1815
  <=> (a+a+a+…+a)+(0+7+14+…+63)=1815
  <=> 10a+315=1815
  <=> 10a=1500
  <=> a=150m
  Vậy ngày ngày đầu tiên Đạt chạy được 150m

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số mét ngày đầu tiên Đạt chạy được là a(m)(a>0)
  Ngày thứ 2 An chạy được 7+a(m)
  Ngày thứ 3 An chạy được (7.2)+a(m)
  Ngày thứ 2 An chạy được (7.9)+a(m)
  Ta có phương trình sau:
  7+a+(7.2)+a+…+(7.9)+a=1815
  =>(a+a+…+a)+[7+(7.2)+…+(7.9)]=1815
  =>10a+(7+14+…+63)=1815
  =>10a+315=1815
  =>10a=1500
  =>a=150(tm)
  Vậy số mét ngày đầu tiên Đạt chạy được là 150m
   

  Trả lời

Viết một bình luận