Toán Lớp 6: Tính nhanh 25/12 × 18/35 × 63/24

Toán Lớp 6: Tính nhanh
25/12 × 18/35 × 63/24

TRẢ LỜI

 1. 25/12 × 18/35 × 63/24
  = (25 × 18 × 62)/(12 × 35 × 24)
  = (5 xx 5 xx 3 xx 6 xx 21 xx 3)/(2 xx 6 xx  5 xx 7 xx 3 xx 8)
  = (5 xx 3 xx 21)/(7 xx 2 xx 8)
  = (5 xx 3 xx 3 xx 7)/(7 xx 2 xx 8)
  = (5 xx 3 xx 3)/(2 xx 8)
  = (5 xx 9)/16
  = 45/16

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  25/12 × 18/35 × 63/24
  =25/12 × 18/35 × 21/8
  =(25xx18xx21)/(12xx35xx8)
  =(5xx5xx2xx3xx3xx3xx7)/(2xx2xx3xx5xx7xx2xx2xx2)
  =(5xx3xx3)/(2xx2xx2xx2)
  =45/16
   

  Trả lời

Viết một bình luận