Toán Lớp 9: cho tam giác vuông abc vuông tại a đường cao ah dường phân giác ad .Biết BD= 30cm, DC= 40cm. Tính AB AC BH Tính diện tích tam giác AHD

By Kiều Nguyệt

Toán Lớp 9: cho tam giác vuông abc vuông tại a đường cao ah dường phân giác ad .Biết BD= 30cm, DC= 40cm. Tính AB AC BH
Tính diện tích tam giác AHD

0 bình luận về “Toán Lớp 9: cho tam giác vuông abc vuông tại a đường cao ah dường phân giác ad .Biết BD= 30cm, DC= 40cm. Tính AB AC BH Tính diện tích tam giác AHD”

Viết một bình luận