Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: cho tam giác vuông abc vuông tại a đường cao ah dường phân giác ad .Biết BD= 30cm, DC= 40cm. Tính AB AC BH Tính diện tích tam giác AHD

Toán Lớp 9: cho tam giác vuông abc vuông tại a đường cao ah dường phân giác ad .Biết BD= 30cm, DC= 40cm. Tính AB AC BH
Tính diện tích tam giác AHD

Comments ( 1 )

  1. Đáp án:
     
    Giải thích các bước giải:
     

    toan-lop-9-cho-tam-giac-vuong-abc-vuong-tai-a-duong-cao-ah-duong-phan-giac-ad-biet-bd-30cm-dc-40

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )