Toán Lớp 7: Làm giúp tui ik mọi người :/// Biết t/x = 4/3 ; y/z = 3/2 ; z/x = 1/6 . Tính tỉ số t/y ?

By Thanh Hùng

Toán Lớp 7: Làm giúp tui ik mọi người :///
Biết t/x = 4/3 ; y/z = 3/2 ; z/x = 1/6 . Tính tỉ số t/y ?

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Làm giúp tui ik mọi người :/// Biết t/x = 4/3 ; y/z = 3/2 ; z/x = 1/6 . Tính tỉ số t/y ?”

Viết một bình luận