Toán Lớp 6: Bể nước của một khu chung cư có chiều dài là 7m, chiều rộng là 6m và chiều cao là 3m. Người ta sử dụng một máy bơm mỗi giờ bơm được 60

By Thanh Thu

Toán Lớp 6: Bể nước của một khu chung cư có chiều dài là 7m, chiều rộng là 6m và chiều cao là 3m. Người ta sử dụng một máy bơm mỗi giờ bơm được 60 000l nước. Em hãy tính xem khi bể cạn thì cần bơm trong thời gian bao nhiêu phút để bể đầy nước.
Trả lời: Khi bể cạn thì thời gian cần để bơm đầy bể nước là …(1) phút

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Bể nước của một khu chung cư có chiều dài là 7m, chiều rộng là 6m và chiều cao là 3m. Người ta sử dụng một máy bơm mỗi giờ bơm được 60”

 1. Giải đáp:
  Thể tích của bể nước đó là:
            7 × 6 × 3 = 126(m²)
  Đổi: 60000l = 60000 dm³ = 60 m³
  Khi bể cạn thì thời gian cần để bơm bể là:
            126 : 60 = 2,1(giờ).
  Đổi: 2,1 giờ = 126 phút
  => Trả lời: Khi bể cạn thì thời gian cần để bơm đầy bể nước là 126 phút.
  Chúc học tốt!!!
   

  Trả lời
 2. Thể tích bể nước là:
  7 × 6 × 3 = 126  (m^3)
  Đổi: 126  m^3 = 126 000  dm^3 = 126 000  l
  Thời gian để máy bơm bơm đầy bể là:
  126000 : 60000 = 2,1 (giờ)
  Đổi: 2,1 giờ = 2 giờ 6 phút = 126 phút
  => Trả lời: Khi bể cạn thì thời gian cần để bơm đầy bể nước là 126 phút.

  Trả lời

Viết một bình luận