Toán Lớp 5: Phân số vừa bé hơn `2019/2018` vừa lớn hơn `2019/2020` là phân số nào dưới đây: A.`1/2018` B.`1/2020` C.`1/2019` D. `1/1`

By Thanh Thu

Toán Lớp 5: Phân số vừa bé hơn 2019/2018 vừa lớn hơn 2019/2020 là phân số nào dưới đây:

A.1/2018
B.1/2020
C.1/2019
D. 1/1

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Phân số vừa bé hơn `2019/2018` vừa lớn hơn `2019/2020` là phân số nào dưới đây: A.`1/2018` B.`1/2020` C.`1/2019` D. `1/1`”

 1. Giải đáp:
   D. 1/1
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có: 2019/2018>1
  2019/2020<1
  =>2019/2018>1>2019/2020
  Mà: mọi số tự nhiên đều có thể viết phân số dưới dạng có mẫu bằng 1
  -> Chọn D

  Trả lời

Viết một bình luận