Toán Lớp 9: cho tam giác ABC có các đường cao BH và CK a)chứng B,K,H và C cùng nằm trên một đường tròn. Xác định tâm của đường tròn đó b) so sánh K

Toán Lớp 9: cho tam giác ABC có các đường cao BH và CK a)chứng B,K,H và C cùng nằm trên một đường tròn. Xác định tâm của đường tròn đó b) so sánh KH và BC.

0 bình luận về “Toán Lớp 9: cho tam giác ABC có các đường cao BH và CK a)chứng B,K,H và C cùng nằm trên một đường tròn. Xác định tâm của đường tròn đó b) so sánh K”

 1. Gọi I là trung điểm BC
  Vì ΔKCB vuông tại K, có KI là trung tuyến;
  ΔBHC vuông tại H có HI là các trung tuyến. Do đó, ta có:
  IK = HI = IB = IC = $\frac{BC}{2}$ 
  Vậy: bốn điểm B,K, H và C cùng nằm trên đường tròn tâm I, bán kính $\frac{BC}{2}$ 
  b) Xét đường tròn ( I, $\frac{BC}{2}$ ) có BC là đường kính, KH là dây không qua tâm nên KH < BC
  @Kayk10

  Trả lời

Viết một bình luận