Toán Lớp 5: Một miếng đất hình chữ nhật có chiều dài 28m, chiều rộng bằng 2/7 chiều dài. a) Tính diện tích miếng đất? b) Người ta trồng hoa hết 25%

Toán Lớp 5: Một miếng đất hình chữ nhật có chiều dài 28m, chiều rộng bằng
2/7 chiều dài.
a) Tính diện tích miếng đất?
b) Người ta trồng hoa hết 25% diện tích miếng đất. Tính diện tích đất còn lại?

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Một miếng đất hình chữ nhật có chiều dài 28m, chiều rộng bằng 2/7 chiều dài. a) Tính diện tích miếng đất? b) Người ta trồng hoa hết 25%”

 1. a. Chiều rộng miếng đất là:
  28 x $\frac{2}{7}$ =8 (m)
  Diện tích miếng đất là:
  28 x 8 = 224 ($m^{2}$ )
  b. Diện tích phần trồng hoa là:
  224 x 25% = 56 ($m^{2}$ )
  Diện tích phần còn lại là:
  224-56 = 168 ($m^{2}$ )

  Trả lời
 2. $\text{Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:}$
  $\text{Chiều rộng của mảnh đất là:}$
  28×2/7 = 8 (m)
  $\text{a) Diện tích của mảnh đất là:}$
  $28×8 = 224 (m^2)$

  $\text{Diện tích trồng hoa là:}$
  $224×25:100 = 56 ( m^2)$
  $\text{b) Diện tích còn lại là:}$
  $224 – 56 = 168 (m^2)$
  $\text{Đáp số: a) 224 m² ; b) 168}$ $m^2$
  @Hae

  Trả lời

Viết một bình luận