Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: 5√2/ √5+ √3 các bạn giúp mình câu này với,mình cảm ơn các bạn nhiều!

Toán Lớp 9: 5√2/ √5+ √3
các bạn giúp mình câu này với,mình cảm ơn các bạn nhiều!

Comments ( 2 )

  1. 5√2/ √5+ √3
    =(√5)^2.√2/ √ 5 + √3
    = √ 5. √ 2 + √ 3
    =√10+√3

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )