Toán Lớp 8: Bài 10. Gia đình Đào có 4 người: bố, mẹ, bé Mai và Đào. Tuổi trung bình của cả nhà là 23. Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải tuổi bé M

By Huyền Linh

Toán Lớp 8: Bài 10. Gia đình Đào có 4 người: bố, mẹ, bé Mai và Đào. Tuổi trung bình của cả nhà là 23. Nếu viết
thêm chữ số 0 vào bên phải tuổi bé Mai thì được tuổi của bố, tuổi của mẹ bằng 9/10 tuổi bố và gấp 3 lần tuổi của Đào. Tìm tuổi của mỗi người trong gia đình Đào. ( lập phương trình) giải toán

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Bài 10. Gia đình Đào có 4 người: bố, mẹ, bé Mai và Đào. Tuổi trung bình của cả nhà là 23. Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải tuổi bé M”

 1.  Gọi tuổi bé Mai là : a
  ⇒ Tuổi bố bé là: 10a
   Gọi tuổi Đào là : b
  ⇒ Tuổi mẹ là : 3b
  Mà tuổi trung bình cả nhà là 23 
  ⇒ (a + 10a + b + 3b)/4 = 23
  ⇔ 11a + 3a + 3.3a = 92
  ⇒  23a = 92
  ⇒ a = 92/23 = 4
  ⇒ b = 3.4 = 12 
  ⇒Tuổi bố là : 40 tuổi
  ⇒Tuổi mẹ là : 36 tuổi
  ⇒Tuổi bé Mai là : 4 tuổi
  ⇒Tuổi Đào là : 12 tuổi
  @Chuyentoan2k9
  No copy
  Xin hay nhất

  Trả lời

Viết một bình luận