Toán Lớp 8: Bài 9. Tìm một số có chữ số hàng đơn vị là 2, biết rằng nếu xoá chữ số 2 đó thì số ấy giảm đi 200. (giải toán lập pt)

By Nguyệt

Toán Lớp 8: Bài 9. Tìm một số có chữ số hàng đơn vị là 2, biết rằng nếu xoá chữ số 2 đó thì số ấy giảm đi 200.
(giải toán lập pt)

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Bài 9. Tìm một số có chữ số hàng đơn vị là 2, biết rằng nếu xoá chữ số 2 đó thì số ấy giảm đi 200. (giải toán lập pt)”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   text{Ta gọi số bị xóa đi là a} 
  text{Số cần tìm là a.10+2}
  text{Vậy ta suy ra:}
  a.10+2-a=200
  <=> 9a=198
  <=> a=22
  text{Vậy số cần tìm là: 10×22+2=222}
  text{#Study Well}

  Trả lời

Viết một bình luận