Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Bài 9. Tìm một số có chữ số hàng đơn vị là 2, biết rằng nếu xoá chữ số 2 đó thì số ấy giảm đi 200. (giải toán lập pt)

Toán Lớp 8: Bài 9. Tìm một số có chữ số hàng đơn vị là 2, biết rằng nếu xoá chữ số 2 đó thì số ấy giảm đi 200.
(giải toán lập pt)

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi số đã xóa là a
  =>số mới là a.10+2
  =>a.10+2=a+200
  =>9a=198
  =>a=22
  =>số đó là 22.10+2=222

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   text{Ta gọi số bị xóa đi là a} 
  text{Số cần tìm là a.10+2}
  text{Vậy ta suy ra:}
  a.10+2-a=200
  <=> 9a=198
  <=> a=22
  text{Vậy số cần tìm là: 10×22+2=222}
  text{#Study Well}

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Nguyệt