Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 6,5m , chiều dài gấp 4 lần chiều rộng . Tính chu vi và diện tích mảng đất hình chữ nhật đó .

Toán Lớp 5: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 6,5m , chiều dài gấp 4 lần chiều rộng . Tính chu vi và diện tích mảng đất hình chữ nhật đó .

Comments ( 2 )

 1. Chiều dài mảnh đất là : 6,5 x 4 = 26 (m)
  Chu vi mảnh đất là : (6,5+26)x2=65 (m)
  Diện tích mảnh đất là : 6,5 x 26 = 169 (m²)
              Đáp số : Chu vi : 65 m
                             Diện tích : 169 m²

 2. Chiều dài mảnh đất là :
  $6,5 x 4 = 26$ m
  Chu vi mảnh đất là 
  $(26 + 6,5) x 2 = 65$ m
  Diện tích là :
  $26 x 6,5 =169$ $m^{2}$ 
  Đáp số : $169$ $m^{2}$ 
  xin hay nhất

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Cát Linh