Toán Lớp 8: Bài 8. Trước đây 5 năm, tuổi Dung bằng nửa tuổi của Dung sau 4 năm nữa. Tính tuổi của Dung hiện nay. (giải toán lập pt)

By Cẩm Thúy

Toán Lớp 8: Bài 8. Trước đây 5 năm, tuổi Dung bằng nửa tuổi của Dung sau 4 năm nữa. Tính tuổi của Dung hiện nay.
(giải toán lập pt)

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Bài 8. Trước đây 5 năm, tuổi Dung bằng nửa tuổi của Dung sau 4 năm nữa. Tính tuổi của Dung hiện nay. (giải toán lập pt)”

 1. $\text {·Gọi tuổi của Dung hiện tại là a}$
  $\text {→ĐK: x>5, x∈N}$
  $\text {·5 năm trước tuổi của dung là:}$ x-5
  $\text {·4 năm nữa tuổi của Dung là:}$ x+4
  $\text {·Theo bài ra ta có phương trình:}$
  1/2.(x+4)=x-5
  ⇔(1)/(2)x+2=x-5
  ⇔(1)/(2)x-x=-2-5
  ⇔-1/2x=-7
  ⇒x=14 $\text {(TMĐK)}$
  $\text {Tuổi hiện nay của Dung là 14 tuổi}$
  $\text {@lamtung2007}$

  Trả lời
 2. Bài 8.
  Gọi x (tuổi) là số tuổi của Dung hiện nay $(x∈N;x>5)$
  Tuổi của Dung trước đây 5 năm là x-5 (tuổi)
  Tuổi của Dung sau 4 năm là x+4 (tuổi)
  Theo đề bài ta có phương trình:
  x-5=1/2(x+4)
  ⇔x-5=1/2 x+2
  ⇔x-1/2 x=2+5
  ⇔1/2 x=7
  ⇔x=14(N)
  Vậy số tuổi của Dung hiện nay là 14 tuổi

  Trả lời

Viết một bình luận