Toán Lớp 5: hiện nay tuổi của người thứ nhất gấp 4 lần tuổi của người thứ hai. Tổng số tuổi của 2 người là 50 tuổi. Hỏi khi người thứ nhất gấp 3 lầ

By Mai

Toán Lớp 5: hiện nay tuổi của người thứ nhất gấp 4 lần tuổi của người thứ hai. Tổng số tuổi của 2 người là 50 tuổi. Hỏi khi người thứ nhất gấp 3 lần tuổi của người thứ hai thì tuổi của người thứ hai là bao nhiêu

0 bình luận về “Toán Lớp 5: hiện nay tuổi của người thứ nhất gấp 4 lần tuổi của người thứ hai. Tổng số tuổi của 2 người là 50 tuổi. Hỏi khi người thứ nhất gấp 3 lầ”

 1. Ta có sơ đồ :
  Người thứ nhất : |—|—|—|—|
  Người thứ hai :   |—|
  Tổng số phần bằng nhau là :
   4 + 1 = 5(phần)
  Tuổi người thứ nhất là :
  50 : 5 x 4 = 40 (tuổi)
  Tuổi người thứ hai là :
  50 : 5 x 1 = 10 (tuổi)
  Người thứ nhất hơn người thứ hai số tuổi là :
  40 – 10 = 30 (tuổi)
  Ta có sơ đồ 2 :
  Người thứ nhất : |—|—|—|
  Người thứ hai :   |—|
  Hiệu số phần bằng nhau là :
  3 – 1 = 2 (phần)
  Khi người thứ nhất gấp 3 lần tuổi của người thứ hai thì tuổi của người thứ hai là :
  30 : 2 x 1 = 15 (tuổi)
   Xin hay nhất

  Trả lời
 2. Ta có sơ đồ như sau:
  Người thứ nhất:   |———-|———-|———-|———-|
  Người thứ hai:     |———-|
  Tổng số phần bằng nhau là:
  4 + 1 = 5 (phần)
  Hiệu số phần bằng nhau là:
  5 – 1 = 4 (phần)
  Người thứ nhất nhiều hơn người thứ hai số tuổi là:
  50 : 5 × 4 = 40 (tuổi)
  Ta có sơ đồ như sau:
  Người thứ nhất: |———-|———-|———-|
  Người thứ hai:    |———-|———-|———-|
  Hiệu số phần bằng nhau là:
  3 – 1 = 2 (phần)
  Số tuổi của người thứ hai khi người thứ nhất gấp 3 lần người thứ hai là:
  40 : 2 × 1 = 20 (tuổi)
  Đáp số: 20 tuổi
  Cho mình xin hay nhất nha bạn!!!
  @Drew Mclntyre

  Trả lời

Viết một bình luận