Toán Lớp 9: 13 phần 5+2 √3 – 13 phần 5-2 √3

Toán Lớp 9: 13 phần 5+2 √3 – 13 phần 5-2 √3

0 bình luận về “Toán Lớp 9: 13 phần 5+2 √3 – 13 phần 5-2 √3”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  13/(5+2sqrt(3))-13/(5-2sqrt(3))
  =(13(5-2sqrt(3))-13(5+2sqrt(3)))/((5+2sqrt(3))(5-2sqrt(3)))
  =(65-26sqrt(3)-65-26sqrt(3))/(5^2-(2sqrt(3))^2)
  =(-52sqrt(3))/(25-12)=(-52sqrt(3))/13
  =-4sqrt(3)

  Trả lời

Viết một bình luận