Toán Lớp 7: Cho tam giác ABCcân tại A (A<90độ); các đường cao BD, CE (D thuộc AC, E thộc AB) cắt nhau tại H . a) Chứng minh tam giác ABD= ACE. b)ta

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABCcân tại A (A<90độ); các đường cao BD, CE (D thuộc AC, E thộc AB) cắt nhau tại H . a) Chứng minh tam giác ABD= ACE. b)tam giác BHC là tam giác gì, vì sao? c) So sánh đoạn HB và HD? Giúp ạ có hình nha ạ

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Cho tam giác ABCcân tại A (A<90độ); các đường cao BD, CE (D thuộc AC, E thộc AB) cắt nhau tại H . a) Chứng minh tam giác ABD= ACE. b)ta”

 1. text{Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:}
  text{a, Xét ∆ ABD và ∆ ACE có:}
  text{Góc ADB = góc AEC = 90°}
  text{AB = AC (∆ ABC cân)}
  text{Góc A chung}
  text{∆ ABD = ∆ ACE (ch – gn)}
  text{b, Xét ∆ ABD = ∆ ACE (cmt)}
  text{Góc ABD = góc ACE (2 góc t/ư)}
  text{Ta có: góc ABD + góc DBC = góc ABC}
  text{Góc ACE + góc ECB = góc ACB}
  text{mà góc ABD = góc ACE (cmt)}
  text{góc ABC = góc ACB (∆ ABC cân)}
  text{Góc DBC = góc ECB}
  text{∆ HBC cân tại H (đpcm)}
  text{c, Xét ∆ HBE và ∆ HCD có:}
  text{Góc E = góc D = 90°}
  text{HB = HC (∆ HBC cân)}
  text{Góc ABD = góc ACE (cmt)}
  text{∆ HBE = ∆ HCD ( ch – gn)}
  text{HE = HD (2 cạnh t/ư)}
  text{Xét ∆ HBE có góc E = 90°}
  text{Cạnh BH là cạnh lớn nhất}
  text{BH lớn hơn HE}
  text{mà HE = HD}
  text{HB lớn hơn HD (đpcm)}                  

 2. Giải đáp:
   a)Xét Δ ABD và ΔACE ta có:
            AB=AC(Vì ΔABC cân tại A)
            ∧E=∧F=$90^{0}$ (gt)
            ∧A Chung
  ⇒Δ ABD = ΔACE (c.gc)
  b)ΔABD = ΔACE ⇒ ∧ABD = ∧ACE (hai góc tương ứng)
  mặt khác: ∧ABC = ∧ACB (ΔABC cân tại A )
  ⇒ ∧ABC  – ∧ABD = ∧ACB – ∧ACE
  => ∧HBC = ∧HCB
  ⇒ ΔBHC là tam giác cân
  c)Có ΔHDC vuông tại D nên HD <HC(cạnh góc vuông <cạnh huyền)
  Mà HC=HB (ΔBHC cân tại H)
  => HD < HB
   Mk gửi xin hay nhất nhé

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abccan-tai-a-a-90do-cac-duong-cao-bd-ce-d-thuoc-ac-e-thoc-ab-cat-nhau-ta

Viết một bình luận