Toán Lớp 8: GTNN của biểu thức A=4x ² +4x+11 là bao nhiêu??

Toán Lớp 8: GTNN của biểu thức A=4x ² +4x+11 là bao nhiêu??

0 bình luận về “Toán Lớp 8: GTNN của biểu thức A=4x ² +4x+11 là bao nhiêu??”

 1. Gửi bạn:
  $4x^2+4x+11$
  $=(2x)^2+4x+1+10$
  $=(2x+1)^2+10$
  Vì: $(2x+1)^2≥0(∀x)$
  $⇒$ $(2x+1)^2+10≥10(∀x)$
  $⇒$ $A≥10$
  $⇒$ $Min_A=10$
  Dấu $’=’$ xảy ra khi:
  $2x+1=0$
  $⇒x=\dfrac{-1}{2}$
  Vậy $Min_A=10↔x=\dfrac{-1}{2}$

  Trả lời
 2. A = 4x^2 + 4x + 11
  A = 10 + (4x^2 + 4x + 1)
  A = 10 + 4(x^2 + 2.x.1/2 + 1/4)
  A = 10 + 4(x + 1/2)^2
  Có:
  10 + 4(x + 1/2)^2 ≥ 10
  => Min A = 10 ⇔ x + 1/2 = 0 
                          => x = -1/2
  Vậy Min A = 10 khi x = -1/2
   

  Trả lời

Viết một bình luận