Toán Lớp 9: 1.Trục căn thức ở mẫu:2/3-√5 2.Tính A=√2.√3-√12/√2+√9

Toán Lớp 9: 1.Trục căn thức ở mẫu:2/3-√5 2.Tính A=√2.√3-√12/√2+√9

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  1)
  2/(3-\sqrt{5})
  =(2.(3+\sqrt{5}))/((3-\sqrt{5})(3+\sqrt{5}))
  =(6+2\sqrt{5})/4
  2)
  A=\sqrt{2}.\sqrt{3}-\sqrt{12}/\sqrt{2}+\sqrt{9}
  A=\sqrt{6}-\sqrt{6}+3
  A=3
   

  Trả lời

Viết một bình luận