Toán Lớp 5: Người ta lát gạch một nền nhà hình chữ nhật có chu vi 32 m, chiều rộng bằng 2 3 chiều dài. Gạch lát hình vuông có chu vi 8dm. Tìm số gạ

Toán Lớp 5: Người ta lát gạch một nền nhà hình chữ nhật có chu vi 32 m, chiều rộng bằng 2 3 chiều dài. Gạch lát hình vuông có chu vi 8dm. Tìm số gạch cần dùng?

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:15,36 viên gạch
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
                                     giải
  Nửa chu vi hình chữ nhật là
           32 : 2=16(m)
  Tổng số phần bằng nhau là
          2+3=5(phần)
  Chiều dài nền nhà hình chữ nhật là
         16 : 5 x 3=9,6(m)
  Chiều rộng nền nhà hình chữ nhật là
          16 – 9,6=6,4(m)
  Diện tích nền nhà hình chữ nhật là
           9,6 x 6,4=61,44(m2)
  Cạnh của viên gạch lát hình vuông là
           8 : 4=2(dm)
  Diện tích viên gạch lát hình vuông là
            2 x 2=4(dm2)
  Số gạch cần dùng là
         61,44 : 4=15,36(viên)
                       Đáp số: 15,36 viên gạch

  Trả lời
 2. Nửa chu vi nền nhà hình chữ nhật là : 
  32 : 2 = 16 ( m )  
  Chiều rộng nền nhà hình chữ nhật là : 
  16 : ( 2 + 3 ) × 2 = 6,4 ( m )  
  Chiều dài nền nhà hình chữ nhật là : 
  16 : ( 2 + 3 ) × 3 = 9,6 ( m )  
  Diện tích nền nhà hình chữ nhật là : 
  9,6 × 6,4 = 61,44 ( m^2 )  
  61,44 m^2 = 6144 dm^2  
  Cạnh viên gạch là : 
  8 : 4 = 2 ( dm )  
  Diện tích viên gạch là : 
  2 * 2 = 4 ( dm^2 )  
  Số viên gạch cần dùng là : 
  6144 : 4 = 1536 ( viên )  

  Trả lời

Viết một bình luận