Toán Lớp 7: Cho tam giác MNP vuông tại M a) Tính góc P biết góc N = 40 độ b) Tia phân giác của góc P cắt cạnh MN ở K. Trên cạnh PN lấy điểm H sao

Toán Lớp 7: Cho tam giác MNP vuông tại M
a) Tính góc P biết góc N = 40 độ
b) Tia phân giác của góc P cắt cạnh MN ở K. Trên cạnh PN lấy điểm H sao cho PM = PH
Chứng minh rằng: Tam giác MPK = tam giác HPK và MK =HK
c) Chứng minh rằng: KH vuông góc với PN
GẤP Ạ

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp + các bước giải: 
  a) xét tam giác MND và tam giác END ta có
  MN = EN
  góc MND = góc END
  ND: cạnh chung
  suy ra tam giác MND = tam giác END
  suy ra DM = DE và óc NMD = góc NEDsuy ra góc NED = 90 độ
  b) ta có tam giác MND = tam giác END suy ra MD = ED
  xét tam giác DMK và tam giác DEP ta có 
  góc KMD = góc PED ( =90độ)
  MD = ED
  góc MDK = góc EDP( hai góc đối đinh)
  suy ra tam giác DMK = tam giác DEP(đpcm)
  c)ta có tam giác DMK = tam giác DEP suy ra MK=EP
  ta có NM = NEvà MK = EP suy ra MN+MK=NE+EP suy ra NK=NP
  xet tam giác KNDvà tam giác PND ta có
  NK=NP
  KND= PND
  ND:cạnh chung
  suy ra tam giác KND=tam giác PND suy ra góc NDK = góc NDP
  ta có góc NDK+góc NDP=180 độ và góc NDK= góc NDP
  suy góc NDK = góc NDP =90độ
  suy ra ND vuông góc với KP.

  Trả lời

Viết một bình luận