Toán Lớp 8: tính nhanh : (9a ² – 16b ²) : (4b – 3a)

Toán Lớp 8: tính nhanh :
(9a ² – 16b ²) : (4b – 3a)

0 bình luận về “Toán Lớp 8: tính nhanh : (9a ² – 16b ²) : (4b – 3a)”

Viết một bình luận